Prace

Ikona rosyjska

A Russian icon

ikona przed

 

ikona po

 

Ikona przedstawiająca Św. Mikołaja, XIX w., tempera na drewnie

The icon depicting St.Nicholas, a 19th century temper on a wood board


Wizerunek Chrystusa

Image of The Christ

Wizerunek Chrystusa przed renowacją

 

Wizerunek Chrystusa po renowacji

 

autor nieznany, malowidło olejne na metalu, XX w.

by an unnown author, oil painting on a metal plate, XX century


Pawęż krzyżacka

A shield of the Tentonic Order

Pawęż krzyżacka przed

 

Pawęż krzyżacka po

 

Pawęż krzyzacka, tarcza kuszników, podloże XV w., drewno lipowe, skóra swinska, plótno lniane, zaprawa kredowo-klejowa, farby klejowe

A shield of the Tentonic Order, used by cross-bow soldiers, 15th century base, linden wood, pig's skin, linen canvas, chalk-gluepriming ground, glue paint


Fragment sztandaru

A piece of an army flag

sztandar przed

 

sztandar po

 

Fragment sztandaru, obraz olejny z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, pochodzi ze sztandaru 76 pp piechoty, autor nieznany, XX w.
Podłoże malowidła olejnego stanowi cienkie płótno bawełniane pozbawione zaprawy

A piece of an army flag, oil painting with the likenes of Madonna of Ostra Brama.
The base of this oil painting is thin cotton without any priming ground


Opłakiwanie Chrystusa

Mourning of the Christ

opłakiwanie przed

 

opłakiwanie po

 

Obraz olejny na płótnie przedstawiający scenę opłakiwania Chrystusa, autor nieznany, XVII w.

17th century oil painting on canvas depicting the scene of mourning the Christ, by an unnown author.


Zdjęcie z krzyża

Taken from the Cross

Zdjęcie z krzyża przed

 

Zdjęcie z krzyża po

 

Zdjęcie z krzyża XVIII wiek, autor nieznany, szkoła francuska, malarstwo olejne na tekturze.

Taken from the Cross, XVIII century, french school, oil painting on cardboard


" Pastuszek "

" Shepherd boy "

pastuszek przed

 

pastuszek po

 

Obraz olejny na płótnie, XVIII w. Autor nieznany.

Oil on canvas, 18th century. By an unnown author


Chloris

Chloris

chloris przed

 

chloris po

 

autor nieznany, olej na płótnie, XIX w.

by an unnown author, oil on canvas, XIX century