praceO mnie

Artysta plastyk, konserwator malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej, członek ZPAP,
wykonuje konserwacje dla muzeów, kościołów i klientów prywatnych w zakresie malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby drewnianej polichromowanej.
Wykonuje również kopie obrazów oraz odnawianie ram.

 

Wykształcenie:

Studia na ASP w Warszawie w latach 1981 - 1987 na wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki, spec. Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, promotor prof. Wojciech Kurpik, Nr dyplomu 5050.
Studia malarskie w pracowni prof. Stefana Gierowskiego i prof. Mariana Czapli
Studia podyplomowe na wydz. Historii Sztuki Collegium Civitas w Warszawie

Ważniejsze prace konserwatorskie:

 

Renowacja malarstwa ściennego

 1. Udział w misji konserwatorskiej przy konserwacji reliefu polichromowanego (XV w p.n.e.) w Światyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie, konserwacja ściany południowej w kaplicy Hathor
 2. Konserwacja fresków (XIV w)w kościele św. Michała w Murato na Korsyce
 3. Udział w misji konserwatorskiej przy konserwacji starożytnych rzymskich malowideł ściennych w Hawarte w Syrii
 4. Konserwacja gotyckich malowideł ściennych w prezbiterium Archikatedry w Gnieźnie

 

Renowacja malarstwa sztalugowego

 1. Liczne obrazy olejne ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie m.in. "Bitwa pod Stoczkiem" Jana Rozena, "Perła koni bojowych" Jana Brodowskiego, Bitwa pod Oliwą" A.R. Kaweckiego
 2. Obrazy ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce m.in. obraz Zofii Stryjeńskiej "Kosiarz" (fragment paneau "Lato") z 1925 roku, obraz olejny "Bitwa pod Ostroleką " Czesława Elstera
 3. Obraz olejny " Opłakiwanie Chrystusa" (XVII w.)- konserwacja i rekonstrukcja (70% ubytków)
 4. Obrazy ze zbiorów Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie
 5. Feretron z kultowym obrazem Matki Bożej Malborskiej ( pocz. XVIII w.) pochodzący z gotyckiego kościoła św. Jana Chrzciciela w Malborku
 6. Współpraca przy konserwacji kolekcji XVIII wiecznych portretów arystokracji polskiej z czasów St. Augusta Poniatowskiego, darczyńców Domu Podrzutków im. ks. Baudouina, na zlecenie Stołecznego Urzędu Konserwatorskiego.
  Portrety po konserwacji zostaly zaprezentowane na wystawie w warszawskiej galerii Kordegarda przy Krakowskim Przedmieściu (2012 rok).
 7. Współpraca przy konserwacji cudownego wizerunku Matki Boskiej Prymasowskiej (XVII w.) z kościoła parafialnego w Rokitnie koło Błonia
 8. Obraz olejny "Pejzaż wiejski" Georgesa Seurata
 9. Renowacja wielu obrazów artystów z okresu międzywojennego i artystów współczesnych


Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej

 1. Etnograficzne rzeźby drewniane polichromowane pochodzące ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 2. Drewniane pawęże krzyżackie z XV wieku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 3. Współpraca przy konserwacji gotyckiego tabernakulum z Muzeum Diecezjalnego w Płocku
 4. Konserwacja i rekonstrukcja barokowych, drewnianych, polichromowanych aniołów
 5. Konserwacja ikon


Inne prace konserwatorskie

 1. Portrety trumienne (olej na metalu, XVII w.)
 2. XVII-wieczna metalowa, okrągła tarcza z malowaną sceną walczących rajtarów dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 3. Olejne aplikacje - konserwacja fragmentów sztandarów dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 4. Barokowe ramy złocone
 5. Odnawianie ołtarzy na terenie całej Polski


Publikacje

 1. Artykuł dotyczący konserwacji obrazu "Zdjęcie z krzyża " w czasopiśmie "Spotkania z zabytkami" (październik 2014 r.)
 2. "Historia wizerunku Matki Bożej Malborskiej" na stronie internetowej parafii św. Jana Chrzciciela w Malborku
 3. Udział w spotkaniach konserwatorskich "Sztuka konserwacji " w 2013 r. Wykład o zastosowaniu wody wapiennej w konserwacji malarstwa ściennego